Polityka Prywatności

§ 1

1. Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies we wszystkich serwisach internetowych należących do Pharmovit Sp. z o.o. Sp. komandytowa (zwany dalej Operatorem)

2. Informacje zawarte w niniejszej polityce zmierzają do wskazania zasad zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach korzystających z serwisów internetowych, a także przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest nieodpłatne dostarczanie newsletterów oraz innych form dostarczania informacji o funkcjonowaniu operatora i jego produktach. Korzystając z niniejszego serwisu wyrażacie Państwo zgodę na otrzymywanie przedmiotowych informacji handlowych.

3. Operator podejmuje wszelkie niezbędne działania zmierzające nie tylko do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa ale przede wszystkim do ochrony prywatności użytkowników.

4. Operator jednoczenie informuję , że w ramach Serwisów mogą zostać zamieszczone linki reklamy produktów innych podmiotów umożliwiające Użytkownikom przekierowanie do innych stron internetowych. Operator nie ingeruje oraz nie ma ku temu stosownych uprawnień oraz instrumentów faktycznych i prawnych do treści zawartych na tych stronach oraz stosownych przez ich operatorów zasad prywatności. Operator zachęca jednak do informowania go o wszelkich dostrzeżonych przez użytkowników nieprawidłowościach pod adresem obslugaklienta@zdrowaznatury.pl. W ramach powyższych informacje uzyskane z „plików cookies” mogą być wykorzystywane przez współpracujących z nami partnerów i reklamodawców.

5. Każdy z Użytkowników który nie wyraża zgody na udostępnianie nam własnych danych osobowych i nie zgadza się z warunkami Polityki Prywatności,proszony jest o opuszczenie niniejszej strony internetowej.

§ 2

1. Pliki cookies tzw. ciasteczka stanowią zespół danych zazwyczaj mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

2. W ramach Serwisów są zamieszczane formularze , które umożliwiają klientom złożenie zamówienia. Dane w ten sposób zebrane są wykorzystywane głównie do realizacji zobowiązań na ich rzecz oraz stanowią niezbędne minimum informacji jakimi operator zmuszony jest dysponować w celu wykonania swoich zobowiązań..

3. Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane głównie do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne.

§ 3

1. Wszelkie informacje przechowywane przez nasz serwis są przetwarzane i należycie zabezpieczone przez odpowiednie rygorystyczne procedury.

2. Pharmovit Ltd pozbawione jest prawa do ujawnienia powierzonych danych osobom trzecim o ile:

  • nie są wymagane przez prawo tj: np. ich ujawnienia żąda uprawniony organ Państwa,
  • mają zostać udostępnione na Państwa prośbę
  • są wymagane celem dostarczenia produktów lub świadczenia usług zleconych przez Państwa a także w innych sytuacjach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

3. Niezależnie od powyższego, pomimo podjęcia szeregu działań zabezpieczających informujemy, iż choćby z uwagi na ciągły rozwój procesów informatycznych pozbawieni jesteśmy możliwości zagwarantowania Państwu pełnego bezpieczeństwa informacji ujawnianych przez Państwa w sieci Internet. W każdym przypadku a więc również w przypadku korzystania z innych stron internetowych podejmujecie Państwa wszystkie czynności dobrowolnie i na własne ryzyko

§ 4

1. Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez operatora zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. W tym celu należy sprawdzić dokumentację używanej przeglądarki

2. Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez operatora zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

§ 5

1. Pharmovit Sp. z o.o. Sp. komandytowa zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności.

2. W przypadku wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, zmiany te zostaną umieszczone na przedmiotowej stronie internetowej.

3. W związku z powyższym zalecamy systematyczne odwiedzanie zakładki „Polityka Prywatności” na naszej stronie internetowej, w celu stałego dysponowania aktualną wiedzą w przedmiocie jej warunków

4. W przypadku zmiany Państwa danych osobowych lub gdy chcieliby Państwo by dane te zostały całkowicie usunięte z naszej bazy danych, prosimy o kontakt na adres e-mail obslugaklienta@zdrowaznatury.pl. Informujemy przy tym, iż być może zmuszeni będziemy do pozostawienia w naszej bazie pewnych informacji w celach prawnych lub administracyjnych, takich jak prowadzenie rejestrów lub wykrywanie oszustw.

5. Dodatkowo, są Państwo uprawnieni do uzyskania szczegółów Państwa danych osobowych, przechowywanych przez nas. Usługa ta, może się jednak wiązać z opłatą.

6. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt.

7. Podmiotem przechowującym i przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Pharmovit Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Płocku, adres: 09-402 Płock, Plac Gabriela Narutowicza 1/6, Polska.


Płock dnia 19.04.2017 r.

 


Our brands

Wszystkie dostępne marki:

Product successfully added to the product comparison!